Wanneer uw bedrijf floreert kan dit tot gevolg hebben dat de hoeveelheid bedrijfsafval langzaam aan in een berg verandert. Om te zorgen dat uw bedrijf er netjes en opgeruimd uit blijft zien is een container huren voor bedrijfsafval een goede oplossing. Tegenwoordig is het huren van een container zeer eenvoudig online te regelen. Met een aantal klikken op de muis heeft u binnen 2 werkdagen een container voor uw bedrijfsafval op locatie. De klantenservice van deze afvalinzamelaars is ook in staat om u te adviseren over welke container voor u het meest geschikt is.

Voor verschillende soorten afval een container huren

Door een container te huren voor verschillende soorten afval ontstaat er ook geen berg aan restafval. Restafval is de stroom aan afval die overblijft nadat alle herbruikbare vormen van afval gescheiden zijn. Hiervoor is het wel van belang dat het bedrijf de recyclebare vormen van afval scheidt.

Vormen van bedrijfsafval die gescheiden kunnen worden zijn: glasafval van flessen, organisch afval en papier en karton.

Glasafval is de belangrijkste grondstof voor nieuw glas. Glas is een grondstof die eindeloos hergebruikt kan worden. Hiervoor dient het wel gescheiden te worden van de restafvalstroom. Gebruikt glas is in Nederland de belangrijkste grondstof voor nieuw glas.

Organisch afval kan hergebruikt worden in de vorm van compost en biogas. Organisch afval bestaat uit het afval dat in huishoudens normaliter in de GFT-bak wordt gegooid. Hierbij kan gedacht worden aan bloemen, planten en etensresten.

Papier en kartonafval wordt in Nederland enorm veel gerecycled. Meer dan 4/5 van het papier dat in Nederland wordt geproduceerd, wordt gemaakt van gerecycled papier.

Een berg geld besparen

Een container huren kan ervoor zorgen dat u een berg geld bespaart. Wanneer u dit doet voor de bovengenoemde soorten bedrijfsafval zal de restafvalcontainer minder snel vol raken waardoor u kunt besparen op deze kosten.

Daarnaast is het huren van een container bij een erkende afvalinzamelaar een stuk voordeliger dan wanneer u het bedrijfsafval laat inzamelen door uw gemeente. Wanneer u samenwerkt met een erkende afvalinzamelaar bent u aan de gemeente geen afvalstoffenheffing verschuldigd. Dit kan op jaarbasis een aanzienlijk bedrag schelen.

Naast het financiële voordeel is een container huren bij een erkende afvalinzamelaar een garantie voor een hoop gemak. Bij een erkende afvalinzamelaar is het aanbod aan containers groter. Ook de frequentie van het legen van de container is tussentijds aan te passen en kan op uw afvalproductie worden afgestemd.