Wanneer iemand binnen je dichte familie komt te overlijden kan er veel op je af komen. Niet alleen moet je leren omgaan met het verlies van een dierbare, ook zijn er allerlei opeenvolgende zaken die moeten geregeld zoals de financiering van de uitvaart.

Maar wat nu als noch de overledene noch de nabestaanden genoeg geld opzij hebben gezet om de uitvaart te kunnen betalen? In dit artikel leggen we je uit wie aansprakelijk is voor de begrafeniskosten. Ook vertellen we je welke regelingen er zijn waar je als nabestaande mogelijk aanspraak op kunt maken.

uitvaart plaatje

Wie aansprakelijk is voor de begrafeniskosten

Wanneer de overledene geen uitvaartverzekering had afgesloten worden de kosten van de begrafenis gedekt door de erfenis. Indien er geen erfenis is (en er eventueel ook meer schulden zijn dan spaargeld), dan zullen de uitvaartkosten in eerste instantie worden verhaald op de nabestaanden.

Echter, het kan gebeuren dat de nabestaanden de uitvaart om welke reden dan ook niet kunnen of willen betalen. In het uiterste geval zal de gemeente dan de uitvaartkosten op zich nemen. Meestal zal een gemeente het eerst eens allemaal aanzien en niet onmiddellijk actie ondernemen. In 9 van de 10 gevallen weet de familie dan toch zelf nog een oplossing te vinden, wat natuurlijk het beste is.

Regelingen voor nabestaanden

Voor de nabestaanden die de begrafenis niet kunnen betalen bestaan er twee verschillende oplossingen: het aanvragen van een sociale lening en het aanvragen van een bijzondere bijstand. Deze regelingen lichten we hier even kort toe.

De eerste mogelijkheid is het aanvragen van een speciaal soort lening bij de Sociale Dienst. Hiervoor dien je je te wenden tot het kantoor van Sociale Zaken in de woonplaats van de overledene. Het bedrag dat wordt vergoedt verschilt per gemeente.

Naast dat je bewijs moet aantonen van je financiƫle situatie dient de uitvaartonderneming ook een offerte te sturen naar Sociale Zaken. Wanneer de offerte is goedgekeurd en het te lenen bedrag overgemaakt, kun je er vervolgens voor kiezen om de lening in termijnen af te betalen of de kosten te verrekenen met uw uitkering.

Een tweede optie is het aanvragen van een bijzondere bijstand. Wanneer je een uitkering van de Sociale Dienst ontvangt kun je aanspraak maken op de Wet Bijzondere Bijstand. Dit betekent dat de uitvaart in het uiterste geval geheel of gedeeltelijk wordt vergoed. Om erachter te komen of je hiervoor in aanmerking komt kun je dit het beste navragen bij het lokale gemeente bureau.

Uitvaartdeposito voor een uitvaart in Rotterdam

Tenslotte kun je je nabestaanden beschermen tegen de kost van jouw uitvaart door een bedrag opzij te zetten in een depositofonds. Hierbij stort je eenmalig of maandelijks een bedrag op een rekening. Dit heeft meerdere voordelen ten opzichte van een uitvaartverzekering, zoals bijvoorbeeld het niet maandelijks te hoeven betalen van een premie.

Bij een uitvaart in Rotterdam kun je gebruik maken van het eigen depositofonds van uitvaartondernemer Van der Spek. Deze is ondergebracht in een aparte stichting, die onder toezicht staat van twee onafhankelijke notarissen en waarvan de cijfers jaarlijks worden beoordeeld door Schipper Accountants. Bij dit depositofonds is je geld altijd veilig gesteld, ontvang je een aantrekkelijk rendement en heb je slechts met minimale administratie te maken.